Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam

Dàn nhạc

- Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam (viết tắt là VNSO) là dàn nhạc giao hưởng hàng đầu của Việt Nam, đặt trụ sở tại Hà Nội.

- Dàn nhạc được thành lập từ năm 1959, sau đó bị chia cắt bởi chiến tranh Việt Nam. Dàn nhạc được tái thành lập vào năm 1984 bởi Bộ Văn hóa và Thông tin. Mỗi năm, dàn nhạc sẽ biểu diễn 60 buổi hòa nhạc. Ngoài các buổi biểu diễn ở trong nước, dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đã biểu diễn ở Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Nhật Bản. Ngoài các tác phẩm từ các tiết mục tiêu chuẩn của dàn nhạc, họ còn biểu diễn các tác phẩm khác từ các nhà soạn nhạc nổi tiếng Việt Nam.