Ông Hồ Quang Cua

Kỹ sư nông nghiệp, ST25

- Ông Hồ Quang Cua với cộng sự đã nghiên cứu và tạo ra loại gạo ST25. Đây là loại gạo được vinh danh là ngon nhất thế giới tại cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2020 do The Rice Trader tổ chức.

- Ông cũng được tôn vinh là Anh hùng Lao động Việt Nam.