Ông Hoàng Nam Tiến

Chủ tịch FPT Telecom

- Ông Hoàng Nam Tiến gia nhập FPT từ năm 1993. Năm 2011, ông từng giữ vị trí Chủ tịch của FPT Software và trong 8 năm, ông đã giúp FPT Software đạt tốc độ tăng trưởng trung bình trên 30%, trở thành một trong 500 công ty phần mềm lớn nhất trên thế giới.

- Năm 2020, ông trở thành Chủ tịch của FPT Telecom.