Ông Nguyễn Trùng Khánh

Tổng cục trưởng Tổng cục văn hoá, thể thao và du lịch

- Ông Nguyễn Trùng Khánh đã được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam vào ngày 1-1-2019.

- Trước đó, ông từng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế.