Ông Philipp Rosler

Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Zug, Thuỵ Sỹ - Nguyên Phó Thủ tướng CHLB Đức - Nguyên Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ CHLB Đức

- TS. Phillip Rosler hiện đang sinh sống và làm việc tại Zurich, Thuỵ Sỹ.

- Ngày 30/8/2021, ông được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Thuỵ Sỹ.

- Ông Philipp Rosler cam kết sẽ là cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thuỵ Sỹ - Đức, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Châu Âu.