Ông Trần Thanh Hải

Phó cục trưởng, Cục XNK, Bộ công thương

- Ông Trần Thanh Hải là Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương).

- Tại Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (Valoma), ông Trần Thanh Hải đã được vinh danh làm Chủ tịch danh dự của Valoma, vì đã có công lên ý tưởng và đặt nền móng quan trọng cho sự ra đời của Hiệp hội.