Xèo Chu

Hoạ sĩ nhí bán tranh NFT

- Xèo Chu là một nghệ sĩ nhí với 10 năm tiếp xúc với hội họa.

- Ngoài thành tựu là “gia tài” tranh mà cậu có được lên đến con số hơn 200 bức thì cậu còn có ba cuộc triển lãm cá nhân được tổ chức ở New York, Singapore và Việt Nam.