Bà Anjuska Weil

Chủ tịch Hội hữu nghị Thuỵ Sỹ - Việt Nam

- Bà Anjuska Weil hiện là Chủ tịch Hội Hữu nghị Thuỵ Sỹ - Việt Nam. Bà từng là thành viên Ban lãnh đạo Đảng Lao Động Thuỵ Sỹ.

- Từ những năm 1960, bà Weil đã tham gia phong trào chống chiến tranh Việt Nam và là một người bạn Thuỵ Sỹ thân quen của Việt Nam với rất nhiều hoạt động thiện nguyện. Qua các hoạt động của Hội Hữu nghị Thuỵ Sỹ - Việt Nam, bà đã giữ cương vị Chủ tịch Hội từ 1994 đến nay.