Bà Ngọc Dung Moser

Tổng Thư ký hội người Việt tại Thuỵ Sỹ

- Bà Ngọc Dung Moser là Tổng Thư ký hội người Việt tại Thuỵ Sỹ từ năm 2010. Bà cũng là một trong những thành viên sáng lập của Hội Hữu nghị Thuỵ Sỹ - Việt Nam vào năm 1982.

- Bà là người luôn tâm huyết, nhiệt tình trong việc tham gia các hoạt động cộng đồng Việt Kiều tại Thuỵ Sỹ.