Ông Chu Văn Thạch và Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Nghệ nhân/ Đoàn biểu diễn

- Ông Chu Văn Thạch là nghệ sĩ được tiếp xúc với nghệ thuật hát then từ khi còn trẻ. Những lời ca, tiếng đàn của ông ca ngợi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ca ngợi quê hương và con người Việt Nam.

- Ông Thạch cho biết niềm đam mê về ca hát, đặc biệt là những lời ca, tiếng hát then gắn với cây đàn tính của người dân tộc Tày đã mở ra cho ông cơ hội được đi biểu diễn ở nhiều nơi. Nhờ đó, ông đã đưa được tiếng đàn then của người dân tộc Tày lan tỏa đến khắp mọi miền đất nước và cùng đoàn nghệ thuận dân tộc tỉnh Tuyên Quang đi biểu diễn tại nhiều nước trên thế giới