Ông Blaise Mattey

Giám đốc hội doanh nghiệp các bang nói tiếng Pháp tại Thuỵ Sỹ

- Ông Blaise Matthey là Giám đốc Hội Doanh nghiệp các bang nói tiếng Pháp tại Thuỵ Sỹ và là Tổng Thư ký của FER. Ông là thành viên của các ủy ban của Economiesuisse và Hiệp hội Người sử dụng lao động Thụy Sỹ (UPS).

- Ông cũng là tác giả của nhiều ấn phẩm trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và luật pháp và là người thường xuyên tiếp xúc với giới truyền thông.