Ông Đặng Hoàng Giang

Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam

- Ông Đặng Hoàng Giang đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 3/2021.

- Ông là một người đã có hơn 10 năm công tác, đóng góp và cống hiến cho Bộ Ngoại Giao Việt Nam.