Ông Felix Urech

GS Đại học Geneva về quản trị kinh doanh, CEO Enrich Company

- Ông Felix Urech là Giáo sư về quản trị kinh doanh tại Đại học Geneva và là CEO của Enrich Company.

- Ông đã đến Việt Nam 9 lần và dành nhiều tình cảm cho đất nước này.