Ông Yannick Roulin

Phó Trưởng Phái đoàn Thuỵ Sỹ tại Geneve