Nhóm nhảy Quang Đăng

Vũ công/ Biên đạo múa

- Quang Đăng là vũ công đã sáng tạo ra “vũ điệu rửa tay” nổi tiếng.

- Với niềm đam mê bất tận với bộ môn nhảy, Quang Đăng đã sáng lập ra nhóm nhảy "Lifedance". Đây là 1 nhóm nhảy đa dạng trong thể loại trình diễn, luôn rất chất lượng trong từng tiết mục và không ngừng sáng tạo.