Tin tức báo chí

Tin tức mới nhất

Tư liệu báo chí

logo

logo

Tải về VNDays2021-KV

KEY VISUAL

Tải về promo_3

BANNER

Tải về

Video

https://www.youtube.com/watch?v=qRhPaTBdSxs&feature=emb_title

Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ 2021

https://www.youtube.com/watch?v=2yZpVtcXE_Q

Lời chào của Đại sứ Yannick Roulin

https://www.youtube.com/watch?v=aR4ocqLepeU

Lời chào và chúc mừng của Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai​​​

https://www.youtube.com/watch?v=bZ184VVKxu8

Lời chào và chúc mừng từ đại sứ Lê Linh Lan​​

https://www.youtube.com/watch?v=fVADWMsvHKA

Phát biểu của Thứ Trưởng Đặng Hoàng Giang

https://www.youtube.com/watch?v=FCpKEaiS0j4

Phỏng vấn ông Jaques Jeannerat - Chủ tịch Học viện rượu vang của bang Geneva​

https://www.youtube.com/watch?v=PRAHm478uBw&feature=emb_title

Phỏng vấn ông Rolf Kuehne - quản lý Quỹ Wetter Foundation​​​

https://www.youtube.com/watch?v=97ry8EFdrgw

Phỏng vấn ông Lưu Vĩnh Toàn - Chủ tịch Hội Chuyên gia tri thức Việt Nam tại Thuỵ Sỹ

https://www.youtube.com/watch?v=lBulBkY_iJM

Phỏng vấn bà Ngọc Dung Moser - Tổng Thư ký hội người Việt tại Thuỵ Sỹ

https://www.youtube.com/watch?v=1ro_4N008o4&feature=emb_title

Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ 2021: Việt Nam nguyên bản

https://www.youtube.com/watch?v=aL-nMOBTN8g&feature=emb_title

Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ 2021: Văn hóa cội nguồn​

https://www.youtube.com/watch?v=QBBZwO8FoyA&feature=emb_title

Viêt Nam Xưa và Nay: Nguyên Bản - Đặc sắc - Truyền cảm hứng​

Thư viện hình ảnh

[media_gallery_page]

Tin tức báo chí

Tin tức mới nhất

Tư liệu báo chí

logo

logo

VNDays2021-KV

KEY VISUAL

Video

Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ 2021

Lời chào của Đại sứ Yannick Roulin

Lời chào và chúc mừng của Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai​​​

Lời chào và chúc mừng từ đại sứ Lê Linh Lan​​

Phát biểu của Thứ Trưởng Đặng Hoàng Giang

Phỏng vấn ông Jaques Jeannerat - Chủ tịch Học viện rượu vang của bang Geneva​

Phỏng vấn ông Rolf Kuehne - quản lý Quỹ Wetter Foundation​​​

Phỏng vấn ông Lưu Vĩnh Toàn - Chủ tịch Hội Chuyên gia tri thức Việt Nam tại Thuỵ Sỹ

Phỏng vấn bà Ngọc Dung Moser - Tổng Thư ký hội người Việt tại Thuỵ Sỹ

Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ 2021: Việt Nam nguyên bản

Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ 2021: Văn hóa cội nguồn​

Viêt Nam Xưa và Nay: Nguyên Bản - Đặc sắc - Truyền cảm hứng​

Thư viện hình ảnh

Tin tức báo chí

Tin tức mới nhất

Tư liệu báo chí

logo

logo

Tải về VNDays2021-KV

KEY VISUAL

Tải về promo_3

BANNER

Tải về

Video

https://www.youtube.com/watch?v=qRhPaTBdSxs&feature=emb_title

Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ 2021

https://www.youtube.com/watch?v=2yZpVtcXE_Q

Lời chào của Đại sứ Yannick Roulin

https://www.youtube.com/watch?v=aR4ocqLepeU

Lời chào và chúc mừng của Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai​​​

https://www.youtube.com/watch?v=bZ184VVKxu8

Lời chào và chúc mừng từ đại sứ Lê Linh Lan​​

https://www.youtube.com/watch?v=fVADWMsvHKA

Phát biểu của Thứ Trưởng Đặng Hoàng Giang

https://www.youtube.com/watch?v=FCpKEaiS0j4

Phỏng vấn ông Jaques Jeannerat - Chủ tịch Học viện rượu vang của bang Geneva​

https://www.youtube.com/watch?v=PRAHm478uBw&feature=emb_title

Phỏng vấn ông Rolf Kuehne - quản lý Quỹ Wetter Foundation​​​

https://www.youtube.com/watch?v=97ry8EFdrgw

Phỏng vấn ông Lưu Vĩnh Toàn - Chủ tịch Hội Chuyên gia tri thức Việt Nam tại Thuỵ Sỹ

https://www.youtube.com/watch?v=lBulBkY_iJM

Phỏng vấn bà Ngọc Dung Moser - Tổng Thư ký hội người Việt tại Thuỵ Sỹ

https://www.youtube.com/watch?v=1ro_4N008o4&feature=emb_title

Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ 2021: Việt Nam nguyên bản

https://www.youtube.com/watch?v=aL-nMOBTN8g&feature=emb_title

Ngày Việt Nam tại Thụy Sỹ 2021: Văn hóa cội nguồn​

https://www.youtube.com/watch?v=QBBZwO8FoyA&feature=emb_title

Viêt Nam Xưa và Nay: Nguyên Bản - Đặc sắc - Truyền cảm hứng​

Thư viện hình ảnh